Heeft het Bureau Financieel Toezicht in deze vorm nog bestaansrecht?

De verhouding tussen het notariaat en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is niet altijd optimaal, zo blijkt onder meer uit de ‘brandbrief’ die de ledenraad vorig jaar schreef. Nu zowel het BFT als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuw bestuur heeft, kan er weer aan een betere relatie gewerkt worden. Hopelijk komen zij samen met een passend antwoord op het onlangs verschenen – prachtig geschreven – rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Kort gezegd concludeert het WODC dat het BFT zijn werk goed doet, maar dat niet duidelijk is waarom het zijn werk doet. Ook is niet helder of het werk van het BFT effect heeft, omdat resultaten niet gemeten worden.

Verder stelt het rapport dat het BFT wel sterk is in het achteraf beoordelen van individuele gevallen die aan de hand van de huidige wet- en regelgeving dan beoordeeld worden. Het BFT levert dan goed onderbouwde conclusies af op basis waarvan een tuchtrechter klachten kan beoordelen.

Gedegen kennis van de beroepsgroep – de risico’s en actuele thema’s en wat die betekenen voor het notariaat en de toezichthouder – lijkt echter te ontbreken. En dat merken vooral de ondertoezichtgestelden! De manier waarop men toezicht houdt moet dus anders, aldus het WODC. Maar hoe?

Wie helpt?

Eerst zal duidelijk moeten worden wat het bestaansrecht van het BFT nou eigenlijk is. Niet goed weten waarom je iets doet en de effecten daarvan niet meten, dat moet anders.

Wij denken dat een nieuwe aanpak gebaseerd moet worden op de juiste kennis van en een goede visie op het notariaat en het benodigde toezicht. En dat het financieel toezicht en daarmede ook allerlei rapportages aan de toezichthouder enorm beperkt kan worden als er een goede toezichtvisie zou liggen om het financieel toezicht op te baseren. Ook zou men doorlopend de effecten van het toezicht moeten meten en de gevonden resultaten direct moeten toepassen in de praktijk. Zo kan men zijn visie steeds scherper bijstellen. Maar dit vraagt nogal wat van een organisatie. Wellicht meer dan wij van het huidige BFT kunnen verwachten? Dus wat nu? Wie helpt?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *