Helpt notarissen ondernemen

 

Mutatieformulier

Mutatieformulier


  Werknemer 1 Werknemer 2 Werknemer 3 Werknemer 4 Werknemer 5
Achternaam

Nieuwe werknemer

Voorletters
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Geslacht
Burgerlijke staat
Geboortedatum
BSN
Privé e-mail adres voor toezending salarisstrook
Datum indiensttreding
Duur arbeidsovereenkomst (einddatum contract)
Functie
Aantal contracturen per week / oproep
Loonheffingskorting ja/nee (geef aan indien scholierenregeling moet worden toegepast
Bankrekeningnummer (IBAN)
Bruto loon
Overige vaste arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoeding, reiskostenvergoedingen
Wij hanteren standaard 50 /50 procent voor premie pensioenfonds, indien dit anders is, svp vermelden
Auto van de zaak ja/nee
Fiscale bijtelling ja/nee (indien nee: geef reden aan)
Fiscale waarde auto van de zaak
Percentage bijtelling

Mutaties tijdens dienstverband

Hoeveel overuren wilt u uitbetalen?
Tegen welk percentage worden overuren uitbetaald? 100%, 150% etc.?
Extra beloning (dertiende maand, tantiéme, bonus etc.) bruto
Hoeveel uren moeten worden uitbetaald? (Oproepkracht)
Op hoeveel dagen heeft de oproepkracht gewerkt?
Overige mutaties:

Werknemer uit dienst

Datum uit dienst
Hoeveel vakantiedagen keert u uit en tegen welk percentage?
Hoeveel overuren keert u uit en tegen welk percentage?
Wat wilt u nog meer uitkeren, afgezien van afrekening vakantiegeld?
* dit zijn verplichte velden.
Bezig met versturen