• Helpt notarissen ondernemen

Nieuwjaarswens op weg naar 2021

Als "beginnend notarisaccountant" uit de tijd van "de nieuwe notariswet (1999)" leerde ik een notariaat kennen wat sterk hechtte aan haar sociale betekenis en functie voor de samenleving. Sterker nog, dat was één van de grote bezwaren tegen marktwerking. Want: hoe die te combineren? Ruim 20 jaar en vooral twee economische topjaren later lijkt die vraag beantwoord. We combineren dat niet. Het gesprek gaat het afgelopen jaar met erg veel nadruk en vrijwel alleen nog over omzetgroei, aantal akten, winst en hoe nu toch belasting over die winst (verkregen uit overheidsmonopolie) te beperken. Het is echter niets anders dan schaarste op de huizenmarkt en de lage rente die zorgen voor het zakelijk succes van het notariaat anno 2020. Dat leidt tot grote kwetsbaarheid. De inkomens groeien naar nooit vertoonde hoogte en ongemerkt verdwijnt daarmee de sociale pijler onder het notariaat. Ook innovatie uit eigen beweging, zelfreflectie, wat is onze toekomst? Wat zijn onze pijlers? Het lijkt allemaal ver te zoeken, in beslag als het notariaat lijkt genomen door uitsluitend economisch drijfveren.

Van Antwerpen Accountancy wenst u daarom betekenisvolle feestdagen en een 2021 waarin het notariaat één van haar pijlers, namelijk haar sociaal maatschappelijke functie opnieuw weet in te vullen, overigens ook uit zelfbescherming en eigen belang. Wij wensen u een 2021 waarin de menselijke maat die van geld weer overneemt. Een 2021 waarin we weer praten over cliënten en over toegevoegde maatschappelijke waarde. Praten over een duurzame maatschappelijke functie van het notariaat en iets minder over omzettargets.