• Helpt notarissen ondernemen

Ik moet weer…. (en wel uiterlijk 30 april bij het BFT)!

Inderdaad, de deadline voor de jaarstukken bij het BFT nadert alweer. Daarom dit keer een wat saai en technisch blogje. U moet uw jaarlijkse gegevens uiterlijk 30 april digitaal uploaden bij Digin / BFT.

Dat betreft een kantoorstaat, zeg maar een samenvatting van de jaarrekening van het lichaam waarin de notarispraktijk wordt gevoerd met een accountantsverklaring en een privéstaat, kort door te bocht zou je kunnen zeggen een soort verkorte aangifte inkomstenbelasting van alleen uzelf, ook voorzien van een deskundigenverklaring. Als derde dan nog een rapport van feitelijke bevindingen van de accountant die ook de jaarrekening van de notarispraktijk beoordeelt of controleert.

Over dat laatste: daar waar vrijwel alle notariskantoren kwalificeren als klein of micro als de wettelijke criteria uit Titel 8 Boek 2 BW worden toegepast en dus een sterk verlicht regiem geldt als het gaat om het opstellen van jaarstukken en de bemoeienis van een accountant daarbij, geldt dit niet voor het notariaat. U bent verplicht uw jaarrekening te laten controleren door een accountant, tenzij uw volgens specifieke grootte – criteria daarvan vrijgesteld kunt worden, in welk geval een beoordelingsverklaring van een accountant verplicht is. Eigenlijk is daarmede al een hele forse verzwaring van toezicht en bijbehorende kosten binnengeslopen, omdat we hier vaak niet of nauwelijks meer erg in hebben. Daarbovenop komen dan dus nog de verplichte digitaal aan te leveren staten met specifieke accountantsverklaringen. Wij houden het hier maar even bij deze feitelijke weergave, u dient zoals gezegd dit alles vóór 1 mei ingediend te hebben bij het BFT, uitstel wordt slechts in zeer bijzondere gevallen verleend. Of al deze rapportages nou zo zinvol zijn, of het nut opweegt tegen de kosten….? En wat hier nou eigenlijk allemaal mee gebeurt….? Daar zwijgen wij op deze plaats maar over. Voor nu en hier het zeer gemeende advies tijdig en correct te voldoen aan de inleververeisten.