• Helpt notarissen ondernemen
Scroll

Mutatie formulier

Schermgrootte is te klein, minimaal 768 pixels nodig

Mutatie formulier

Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 3
Werknemer 4
Werknemer 5
Achternaam

Nieuwe werknemer

Voorletters
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Geslacht
Burgerlijke staat
geboortedatum
BSN
Privé e-mail adres voor toezending salarisstrook
Datum indiensttreding
Duur arbeidsovereenkomst(einddatum contract)
Functie
Aantal contracturen per week / oproep
Loonheffingskorting ja/ nee(geef aan indien scholierenregeling moet worden toegepast
Bankrekeningnummer(IBAN)
Bruto loon
Overige vaste arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoeding, reiskostenvergoedingen
Wij hanteren standaard 50 / 50 procent voor premie pensioenfonds, indien dit anders is, svp vermelden
Auto van de zaak ja / nee
Fiscale bijtelling ja / nee(indien nee: geef reden aan)
Fiscale waarde auto van de zaak
Percentage bijtelling

Mutaties tijdens dienstverband

Hoeveel overuren wilt u uitbetalen?
Tegen welk percentage worden overuren uitbetaald? 100%, 150% etc.?
Extra beloning (dertiende maand, tantiéme, bonus etc.) bruto
Hoeveel uren moeten worden uitbetaald? (Oproepkracht)
Op hoeveel dagen heeft de oproepkracht gewerkt?
Overige mutaties

Werknemer uit dienst

Datum uit dienst
Hoeveel vakantiedagen keert u uit en tegen welk percentage?
Hoeveel overuren keert u uit en tegen welk percentage?
Wat wilt u nog meer uitkeren, afgezien van afrekening vakantiegeld?
Overeengekomen transitievergoeding