• Helpt notarissen ondernemen

Dienstverlening voor de notaris die ondernéémt

Advies, bemiddeling en klankbord

Het notariaat en ondernemen. Deze twee begrippen staan allang niet meer op gespannen voet. Maar ook voor de ondernemende notaris is het goed om zich, bij belangrijke stappen, te laten bijstaan door deskundigen. Vanuit onze jarenlange ervaring met het notariaat, en uiteraard gebaseerd op ons eigen vakgebied, bieden wij daarom brede services waarmee u úw ambities goed kunt voorbereiden. En realiseren!

Overname praktijk

Wilt u uitbreiden door een bestaande praktijk over te nemen? Of als kandidaat-notaris een praktijk overnemen of toetreden tot een bestaande samenwerking? Dan helpt Van Antwerpen Accountancy tijdens het gehele proces. En dan bedoelen we ook het hele proces:

 • strategiebepaling (wat voor praktijk wilt u gaan voeren?)
 • zoeken en selectie geschikte overnamekandidaat; hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld terugvallen op ons netwerk
 • bemiddeling bij de aankoop
 • begeleiding bij de onderhandeling (of desgewenst het overnemen daarvan).

Ondernemingsplan

Elke ondernemer heeft een ondernemingsplan. Het is de leidraad voor te nemen besluiten, bijvoorbeeld over de tarieven. En als u een praktijk overneemt? Dan is het zelfs noodzakelijk. Een ondernemingsplan is dus méér dan een verplichte formaliteit. In intensief overleg met u stellen wij gezamenlijk de uitgangspunten voor uw bedrijfsvoering op. Op basis daarvan verzorgen wij een ondernemingsplan dat

 • voldoet aan de eisen van de Commissie van Deskundigen
 • gebruikt kan worden voor een financieringsaanvraag
 • een duidelijke marsroute is waarlangs u uw praktijk kunt uitbouwen.

Bedrijfsvergelijking

Hoe ‘doet u het’ in vergelijking met andere kantoren? Bent u de enige die last heeft van prijsstunters? Is uw lagere omzet gerechtvaardigd door een stagnerende economie, of…? Prangende vragen die elke ondernemer zich regelmatig zou moeten stellen. Met onze benchmark vergelijken wij uw resultaten met de gemiddelde resultaten van vergelijkbare kantoren. Dit levert u inzicht op in

 • verdeling van akten en opbrengsten
 • verdeling over de specifieke rechtsgebieden
 • huisvestingskosten per akte
 • personeelskosten per medewerker
 • productiviteitskosten per medewerker.

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Antwerpen Accountancy voor uw praktijk kan betekenen? Bel ons gerust voor een vrijblijvende en vertrouwelijke kennismaking of stuur ons uw bericht.

Van Antwerpen Accountancy

Adres:
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag

Telefoonnummer:
088 – 454 00 00

Email address:
mail@accountancy.nu

Van Antwerpen Accountancy ontzorgt

24 september 2019
Uw boekhouding via onze digitale module

Whitepaper VAA Praktijkovername StappenPlan