• Helpt notarissen ondernemen

Dienstverlening voor de notaris die ondernéémt

Het notariaat en ondernemen. Deze twee begrippen staan allang niet meer op gespannen voet. Maar ook voor de ondernemende notaris is het goed om zich, bij belangrijke stappen, te laten bijstaan door deskundigen. Vanuit onze jarenlange ervaring met het notariaat, en uiteraard gebaseerd op ons eigen vakgebied, bieden wij daarom brede services waarmee u úw ambities goed kunt voorbereiden. En realiseren!
Hieronder twee belangrijke elementen voor uw toekomst.

Fusie, overname, toe- of uittreding? 

Wij houden het op deze plaats heel kort. Onze advieswerkzaamheden op dit gebied hebben zo'n grote vlucht genomen dat wij deze in een aparte entiteit hebben ondergebracht onder de naam VanAntwerpenAdvisory. Hieronder een korte greep uit onze werkzaamheden, kijk voor meer informatie op: www.vanantwerpenadvisory.nl.

Wilt u uitbreiden door een bestaande praktijk over te nemen? Of als kandidaat-notaris een praktijk overnemen of toetreden tot een bestaande samenwerking? Dan helpt Van Antwerpen Accountancy tijdens het gehele proces. En dan bedoelen we ook het hele proces:

  • strategiebepaling (wat voor praktijk wilt u gaan voeren?)
  • zoeken en selectie geschikte overnamekandidaat; hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld terugvallen op ons netwerk
  • bemiddeling bij de aan- en verkoop
  • begeleiding bij de onderhandeling (of desgewenst het overnemen daarvan).
  • ondernemingsplan dat voldoet aan de eisen van de Commissie van Deskundigen.

VAA praktijkmonitor

Met de VAA praktijkmonitor speelt VanAntwerpenAccountancy in op de toekomst. Wij ondersteunen notarissen door maximaal inzicht en "gevoel" te geven bij hun bedrijfsvoering. U krijgt een betrouwbare basis voor uw beslissingen. Naar onze mening wordt betrouwbare en snel beschikbare informatie steeds belangrijker in het moderne ondernemerschap, zeker nu zich mogelijk donkere wolken samenpakken boven de toekomst en we in onzekere tijden leven. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat het notariaat een mooie toekomst heeft, maar daarvoor zullen meer dan in het verleden belangrijke beslissingen als ondernemer nodig zijn en daarvoor is meer dan ooit actuele en betrouwbare bedrijfsinformatie nodig.

Naar onze inschatting is ruim 40% van de notarissen '50 plus", ofwel bij meer dan 500 notarissen leeft het gevoel een prachtig vak uit te oefenen met een grote MAAR! Die maar is gelegen in alle "randverschijnselen en randvoorwaarden" die tegenwoordig voor een goede beroepsuitoefening een vereiste zijn. Wwft, toezichtseisen, tuchtrecht, herkomst gelden, veel van deze onderwerpen zijn noodzakelijk maar worden door velen niet bijzonder gewaardeerd. Naast leeftijd spelen deze randvoorwaarden bij veel notarissen een rol als het gaat om hun toekomst. De verwachting is dan ook dat het aantal notarissen de komende tijd fors zal afnemen. En de instroom? Die is heel beperkt, dezelfde randvoorwaarden alsook maatschappelijke ontwikkelingen en de tijdgeest maakt dat veel "30 plussers" niet willen kiezen voor het ondernemende notariaat en de instroom in de studie beperkt is. Dat betekent onherroepelijk dat het aantal notarissen met honderden in de komende vijf tot 10 jaar zal afnemen. En dat biedt kansen, grote kansen voor ondernemende notarissen. Daarvoor hebben wij de VAA praktijkmonitor ontwikkeld. Daarmede krijgt u concrete en actuele informatie over de "stand van de praktijk" en houvast voor ondernemers beslissingen waarmee u kunt anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de markt. Te beginnen  - uiteraard - met maandcijfers. Inzichtelijk en helder, op één A4. Maandelijks onderling vergeleken zodat u ontwikkelingen kunt monitoren. Maar er is méér: samen met u stellen wij jaarlijks een begroting op en monitoren we maandelijks de werkelijke ontwikkeling versus uw begroting. Daarmede krijgt u inzicht in zaken als:

  • wat zijn mijn verwachte kosten per maand?
  • welke omzet per maand per rechtsgebied heb ik nodig en heb ik tot dusverre gerealiseerd om mijn gewenste inkomen te realiseren?
  • hoever loop ik voor of achter in de realisatie van mijn plannen?

Dit zijn slechts enkele vragen, uiteraard kunt u veel meer informatie afleiden uit de maandelijkse monitoring, bijvoorbeeld ook over akte prijzen, uurtarieven etc.


Meer weten?

Wilt u weten wat Van Antwerpen Accountancy voor uw praktijk kan betekenen? Bel ons gerust voor een vrijblijvende en vertrouwelijke kennismaking of stuur ons uw bericht.

Van Antwerpen Accountancy

Adres:
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag

Telefoonnummer:
088 – 454 00 00

Email address:
mail@accountancy.nu