Helpt notarissen ondernemen

 

Seminars

In 2019 organiseert Van Antwerpen Accountancy een drietal seminars  voor het notariaat. Inspirerend en op maat voor het notariaat. Uiteraard hebben de seminars een hoge actualiteitswaarde.

Om uw middag met ons te optimaliseren, ontvangen wij bij voorkeur rond de zes deelnemers per seminar, maar is het absolute maximum aantal deelnemers per seminar beperkt tot tien.

Bij sommige seminars is daarnaast een individueel persoonlijk gesprek binnen een jaar na deelname over het onderwerp van het seminar inbegrepen.

De seminars worden op efficiënte tijden en op meerdere – goed bereikbare – locaties gehouden.

De KNB heeft aan deze seminars twee PE punten toegekend.

Van Antwerpen Accountancy

Adres:
Laan Copes van Cattenburch 88
2585 GE Den Haag

Telefoonnummer:
088 – 454 00 00

Email adres:
mail@notarisaccountants.nl


BFT inleveringen wat en waarom

De jaarlijkse inleververplichtingen bij het BFT. Wat moet u inleveren en aan welke eisen moet dan voldaan worden? En waarom moet dat? En.. wat heb ik er eigenlijk zelf aan?

De jaarlijkse inleververplichtingen bij het Bureau Financieel Toezicht geven vaak aanleiding tot vragen. Wat moet ik nu precies inleveren? En aan welke eisen moet dat voldoen? Welke opdracht moet ik mijn accountant geven? Wat moet de accountant wel en niet verklaren? In deze bijeenkomst gaan we de detail in op de eisen van het BFT en hoe u daar zo efficiënt en voordelig mogelijk mee kunt omgaan. Als u dat proces stroomlijnt, uw accountant precies weet wat hij of zij doen moet, en u de redenen achter de diverse inleververplichtingen kent, kan de jaarlijkse inleververplichting hoogstwaarschijnlijk vlotter en makkelijker worden afgewerkt en kunt u ook zelf uw voordeel doen met de rapportages.

Financiële kennis voor de notaris, de basis, specifiek voor uw praktijk

Als notaris beheert u gelden van derden. Die maken tijdelijk deel uit van uw kantoororganisatie en daarover waakt u en rapporteert u. Het toezicht met alle verplichtingen ten aanzien van in te leveren rapportages gaat voor een deel uit van de basisgedachte dat de financiële positie van de notaris en zijn kantoor goed moet zijn, teneinde risico’s in de derdengelden sfeer te beperken. Maar wat is een goed financieel beleid en een goede uitkomst daarvan? We bespreken o.a. essentiële onderwerpen als hoe lees ik een balans en resultatenrekening, hoe beoordeel ik rentabiliteit en wat is liquiditeit en solvabiliteit.

Het ondernemingsplan en wat daar verder bij komt kijken.

Uiteraard gaan we deze middag in detail in op de eisen die gesteld worden aan het ondernemingsplan. De “procedure en voorschriften” van het BFT zijn daarbij onze leidraad. Na afloop weet u aan welke eisen uw plan moet voldoen, waar de Commissie naar kijkt en kunt u gedetailleerd zelf aan het werk. Maar eerst bespreken we de basis omdat die essentieel zijn voor uw keuzes. Solitair starten, overnemen of toetreden? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe steken de risico’s echt in elkaar? Daarna gaan we in op koopprijs, financiering, goodwill voor notarispraktijken etc.

Wilt u onze nalezen wat wij op eerdere events hebben gedaan? Klik dan hier.