• Helpt notarissen ondernemen
Scroll

Mutatie formulier

Schermgrootte is te klein, minimaal 768 pixels nodig

Mutatie formulier

Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 3
Werknemer 4
Werknemer 5
Achternaam

Nieuwe werknemer

Voorletters
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Nationaliteit
Geslacht
Burgerlijke staat
geboortedatum
BSN
Privé e-mail adres voor toezending salarisstrook
Datum indiensttreding
Duur arbeidsovereenkomst(einddatum contract)
Functie
Aantal contracturen per week / oproep
Loonheffingskorting ja/ nee(geef aan indien scholierenregeling moet worden toegepast
Bankrekeningnummer(IBAN)
Bruto loon
Overige vaste arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoeding, reiskostenvergoedingen
Wij hanteren standaard 50 / 50 procent voor premie pensioenfonds, indien dit anders is, svp vermelden
Auto van de zaak ja / nee
Fiscale bijtelling ja / nee(indien nee: geef reden aan)
Fiscale waarde auto van de zaak
Percentage bijtelling