• Helpt notarissen ondernemen
Scroll

Privacy verklaring 

Van Antwerpen Accountancy is een handelsnaam van Accountancy.nu B.V.
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
088-4540000
mail@accountancy.nu

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Van Antwerpen Accountancy verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- achternaam en geslacht
  • Geboortedatum en plaats
  • Naw gegevens inclusief telefoonnummer en mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • BSN nummer
  • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
  • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken die zijn verstrekt door één van onze cliënten ten behoeve van dienstverlening die wij voor hun verrichten. In dat geval treden wij in sommige gevallen op als verwerker en hebben wij met onze cliënt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, waarbij wij verantwoordelijk blijven voor deze verwerking.

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeengekomen diensten aan u te kunnen verlenen en daarover met u te kunnen communiceren en u te kunnen benaderen met commerciële aanbiedingen voor accountancy diensten.
Wat doen wij niet?

-Besluiten met aanzienlijke gevolgen nemen op basis van geautomatiseerde verwerking
-Langer dan noodzakelijk bewaren van persoonsgegevens
-Gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken
-Verstrekken of verkopen van uw persoongsgegevens aan derden.

Wel verstrekken we persoonsgegevens - en alleen dan - als dat nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, recht op gegevensoverdracht en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Neemt u in deze gevallen even contact met ons op.

Uiteraard kunt u indien u daartoe aanleiding ziet een klacht in dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij gaan serieus om met de bescherming van persoonsgegevens en onze uiterste best om misbruik, verlies, onbevoegde toegang etc. tegen te gaan. Als u desalniettemin de indruk heeft dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of u hebt verdenkingen van misbruik, neemt u dan svp direct contact met ons op.