• Helpt notarissen ondernemen

Seminars / Webinars

In 2021 organiseert Van Antwerpen Accountancy een aantal seminars/webinars  voor het notariaat. Inspirerend en op maat voor het notariaat. Uiteraard hebben de seminars een hoge actualiteitswaarde. Om uw middag met ons te optimaliseren, ontvangen wij bij voorkeur rond de zes deelnemers per seminar, maar is het absolute maximum aantal deelnemers per seminar beperkt tot tien.
Bij sommige seminars is daarnaast een individueel persoonlijk gesprek binnen een jaar na deelname over het onderwerp van het seminar inbegrepen. De seminars worden op efficiënte tijden en op meerdere – goed bereikbare – locaties gehouden. De KNB heeft aan deze seminars twee PE punten toegekend.

BFT inleveringen wat en waarom

De jaarlijkse inleververplichtingen bij het BFT. Wat moet u inleveren en aan welke eisen moet dan voldaan worden? En waarom moet dat? En... wat heb ik er eigenlijk zelf aan?

De jaarlijkse inleververplichtingen bij het Bureau Financieel Toezicht geven vaak aanleiding tot vragen. Wat moet ik nu precies inleveren? En aan welke eisen moet dat voldoen? Welke opdracht moet ik mijn accountant geven? Wat moet de accountant wel en niet verklaren? In deze bijeenkomst gaan we in detail in op de eisen van het BFT en hoe u daar zo efficiënt en voordelig mogelijk mee kunt omgaan. Als u dat proces stroomlijnt, uw accountant precies weet wat hij of zij doen moet, en u de redenen achter de diverse inleververplichtingen kent, kan de jaarlijkse inleververplichting hoogstwaarschijnlijk vlotter en makkelijker worden afgewerkt en kunt u ook zelf uw voordeel doen met de rapportages.


MEER INFORMATIE  INSCHRIJFFORMULIER

Financiële kennis voor de notaris, de basis, specifiek voor uw praktijk

Als notaris beheert u gelden van derden. Die maken tijdelijk deel uit van uw kantoororganisatie en daarover waakt u en rapporteert u. Het toezicht met alle verplichtingen ten aanzien van in te leveren rapportages gaat voor een deel uit van de basisgedachte dat de financiële positie van de notaris en zijn kantoor goed moet zijn, teneinde risico’s in de derdengelden sfeer te beperken. Maar wat is een goed financieel beleid en een goede uitkomst daarvan? We bespreken o.a. essentiële onderwerpen als hoe lees ik een balans en resultatenrekening, hoe beoordeel ik rentabiliteit en wat is liquiditeit en solvabiliteit.


MEER INFORMATIE     INSCHRIJFFORMULIER

Vervolgcursus financiële kennis voor de notaris

Het grote succes van de basiscursus is de aanleiding voor deze verdiepingscursus. We gaan dieper in op de jaarrekening, behandelen alle belangrijke posten en waarderingsgrondslagen. We leggen uit dat quotes als “cijfers liegen niet” gerelativeerd moeten worden. Cijfers zijn nooit absoluut, maar worden bepaald op basis van grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Binnen de wettelijke kaders kunnen die leiden tot heel verschillende financiële uitkomsten.MEER INFORMATIE  INSCHRIJFFORMULIER

Het ondernemingsplan en wat daar verder bij komt kijken

Uiteraard gaan we deze middag in detail in op de eisen die gesteld worden aan het ondernemingsplan. De “procedure en voorschriften” van het BFT zijn daarbij onze leidraad. Na afloop weet u aan welke eisen uw plan moet voldoen, waar de Commissie naar kijkt en kunt u gedetailleerd zelf aan het werk. Maar eerst bespreken we de basis omdat die essentieel is voor uw keuzes. Solitair starten, overnemen of toetreden? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe steken de risico’s echt in elkaar? Daarna gaan we in op koopprijs, financiering, goodwill voor notarispraktijken etc.

MEER INFORMATIE  INSCHRIJFFORMULIER

Waarde van ondernemingen en aandelen bij overdracht

Wij merken dat het notariaat worstelt met de vraag wat nou te doen in het kader van de waarde van aandelen bij overdracht? Aansprakelijkheid ligt op de loer. En menig notaris vindt zich eigenlijk niet of nauwelijks geëquipeerd om te doen wat de wetgever verlangt. Wij gaan in ons seminar niet in op de positie van de notaris en zijn juridische verplichtingen maar wel uitgebreid in op de waardering van aandelen en ondernemingen. U krijgt hier veel meer kennis van en inzicht in. Na afloop kunt u zich veel gerichter en concreter een oordeel vormen of vragen stellen over de waardering en de koopprijs van de aandelen die bij u worden overgedragen. Informatie van kopers, accountants en fiscalisten kunt u beter inhoudelijk toetsen.

MEER INFORMATIE  INSCHRIJFFORMULIER

Uniek! Onze zomerspecials 2021.

Als gevolg van corona hebben wij veel van onze cliënten en relaties het afgelopen jaar te weinig gezien. Daarom organiseren wij dit jaar op 14 juni (Grand Kasteel Woerden in Woerden bij Utrecht) en 20 september (Landgoed Duin & Kruidberg in Velsen bij Amsterdam) een uitgebreide zomerspecial van 5 uur waarin wij de kennis van al onze seminars (financiële kennis voor de notaris / ondernemingsplan, overname en goodwill / waarde aandelen bij overdracht) volledig opgefrist en met nieuwe invalshoeken combineren en daar uiteraard nog een nieuw onderwerp (financiële weerbaarheid) aan toe voegen. Deze seminars leveren u 5 PE punten op.

Er zijn ruime pauzes en mooie locaties, wij willen deze zomerspecials ook gebruiken voor persoonlijk contact onderling. Deelname kost € 450 maar notarissen die cliënt bij ons zijn krijgen 50% korting, terwijl wij voor iedere deelnemer 50% zullen doneren aan de Epie Foundation, een organisatie nauw aan ons verbonden die zich inzet voor jeugd en jongeren met medewerkers van ons kantoor als bestuursleden. Zie www.epiefoundation.com voor meer informatie.

Wij praten graag persoonlijk weer eens met u bij, en zien mede daarom u heel graag verschijnen op één van onze zomerspecials.

MEER INFORMATIE  INSCHRIJFFORMULIER